top of page
Diensten: Services
Thuisverpleging

Derdebetalersfacturatie voor individuele praktijken van thuisverpleegkundigen

Ben je al die administratie beu? Wil je je richten op je patiënten en je zorg?

Dan kunnen wij jouw facturatielast overnemen.

Wil je hier meer over weten? Ga naar www.nurstar.be, of neem direct contact met ons op via het nummer: 053/72 98 36, via mail: info@nurstar.be.

Dan helpen we je graag verder.

Voor ervaren zorgverstrekkers, praktijken en groeperingen die zich op de essentie van hun roeping willen toeleggen:

 • Met je eigen gehomologeerde softwarepakket (Care4Nurse, Care-Ace, SoftN, AllsoftPlus en Infiplus) stuur je maandelijks op een afgesproken tijdstip je uitgevoerde prestaties door, wij pikken die op en doen de rest.

 • Facturatie naar verschillende type bestemmelingen: mutualiteiten, verzekeringen, OCMW’s, medische huizen,… ook naar patiënten.

 • Stipte betaling op vaste tijdstippen.

 • Transparante overzichten zorgen voor een klare kijk op je omzet.

Voor thuisverpleegkundigen in opstart, verpleegkundigen in hoofdberoep of bijberoep:

 • Pro met een gehomologeerd softwarepakket inbegrepen in de prijs

 • Opleiding en ondersteuning bij opstart en tijdens het facturatieproces, door ervaren experten is mogelijk.

 • Helpdesk

Voor verpleegkundigen, praktijken en groeperingen die van alle administratie af willen:

 • Alles van Go en Pro inbegrepen, plus de overname van je administratie inzake aanvragen aan en akkoorden van de mutualiteiten. 

individuele praktijken

Derdebetalersfacturatie voor groeperingen en netwerken van thuisverpleging

Groeperingen en uitgebreide netwerken, met vaak een mix aan werknemers, zelfstandigen, meerdere settings, zorgpartners, coördinatiekost... hebben een eigen dynamiek en eigen noden.

Samen met U gaan we na wat u nodig hebt:

 • De basis-datahandling van de VI-facturatie en de rest doen jullie eigen systemen?

 • Bovendien de datahandling van de niet-VI-facturatie?

 • Tot en met de verdeling van de gelden binnen de groepering, de praktijken, tussen zorgverleners?

 • Inclusief de contacten met de debiteuren: VI’s, verzekeraars, patiënten? Een white label?

Dit is maatwerk, neem contact met ons op.

groeperingen e netwerken
bottom of page